نقض حقوق بشر در کره شمالی

رهبر کره شمالی وعده بهبود زندگی مردم کشورش را داده اما اکنون سازمان ملل می‌گوید نشانه‌ای از این بهبود...

کره شمالی برای ساعت‌ها از نقشه اینترنتی دنیا حذف شده بود. روشن نیست موضوع به اختلالات فنی باز می‌گردد...

پیونگ‌یانگ قصد دارد با سازمان ملل درباره بررسی موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی همکاری کند. ایران اما...