نماز میت

رضا دانشور در مهم‌ترین آثارش «واقعیتی هولناک از پیامدهای شکست نهضت ملی ایران» در سال‌های ۱۳۳۰ و ادامه زندگی...

منیره برادران - «نماز میت» نوشته رضا دانشور بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق می‌افتد. درونمایه آن اما تأثیرات...