نمايشگاه کتاب تهران

محمد حسینی وزیر فرهنگ و

تعدادی از ناشران عمده‌ کتاب‌های

شماری از ناشران شرکت‌کننده در بخش بين‌الملل نمايشگاه کتاب تهران، هشدار دادند چنانچه طلب آن‌ها از دو دوره قبلی...

بيست‌وپنجمين نمايشگاه کتاب تهران به‌روی علاقمندان به کتاب گشوده شد در حالی که بسياری از شرکت‌های انتشاراتی مطرح از...

بر خلاف ادعای معاون وزارت ارشاد، نه تنها نشر چشمه بلکه چند شرکت انتشاراتی ديگر نيز از حضور در...

جمعی از اهل قلم، در نامه‌ای سرگشاده به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار برداشتن تعليق فعاليت دو نشر...

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت در نمايشگاه کتاب تهران اجازه "استفاده از اسامی جعلی درباره خليج فارس، ترويج...

بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت نشر چشمه به دليل "داشتن تخلفات بی‌شمار"، اجازه...

بهمن دری، رئيس بيست‌وپنجمين نمايشگاه کتاب تهران گفت کتاب‌های دارای موضوعات "وهابی‌گری، بابی‌گری، بهايی‌گری و مطالب ضدشيعی" اجازه ارائه...

چنانچه طلب ناشران خارجی شرکت‌کننده در نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران تا پايان سال ۱۳۹۰ پرداخت نشود بخش بين‌الملل اين...

تمامی کتاب‌های عرضه‌شده علی‌اشرف درويشيان در بيست‌وچهارمين نمايشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته تمامی...