نماينده سينمای ايران در اسکار

کميته انتخاب سينمای ايران برای شرکت در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار ۲۰۱۴ فيلم "گذشته"، ساخته اصغر فرهادی...

هيأت انتخاب فيلم ايرانی برای معرفی به اسکار ۲۰۱۲ فهرست پنج فيلم مورد نظر خود برای شرکت در اين...