نمايندگان مجلس

شکرخدا موسوی، نماینده اهواز در

محمد سلیمانی، نماینده تهران در

معاون حقوقی وزير کشور ايران اعلام کرد که بحث لايحه افزايش نمايندگان مجلس به سرانجام رسيده است.


به گزارش...

نمايندگان مجلس ايران با يک فوريت لايحه‌ افزايش تعداد نمايندگان مجلس در انتخابات آينده مخالفت کردند.


به گزارش منابع...

لايحه افزايش تعداد نمايندگان مجلس در هیأت دولت به تصويب رسيد.


به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور...

رهبر جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به حيدر مصلحی، وزير اطلاعات مسئوليت وی را به‌رسميت شناخت. ۲۱۶ نماينده...