نمایشگاه ابر و باد و مه و مه

نمایشگاه عکس‌هایی از ناصر تقوایی، نویسنده و کارگردان ایرانی با نام “ابر و باد و مه و مه”، عصر...