نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران هنوز درباره نحوه برگزاری مهم‌ترین رویداد فرهنگی در عرضه نشر ایران به تصمیم نرسیده...

#نمایشگاه_بین‌_المللی_کتاب_تهران سی‌ویکمین دوره خود را صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت آغاز کرد. ۲۰۵۰ ناشر داخلی و ۴۶۰ هزار عنوان...

افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران بدون حضور حسن روحانی برگزار شد. صربستان که مهمان ویژه نمایشگاه امسال کتاب تهران است،...

نمایشگاه کتاب تهران همیشه مکانی برای تفریح مردم هم بوده است. اما خط مترو به موقع افتتاح نشد و...

مأموران انتظامی با همکاری مسئولان وزارت ارشاد اسلامی به غرفه انتشارات حيان و اباصالح، متعلق به مهدی خزعلی حمله...