نمایشگاه دیوارهای شهر من

درگذشت تقی روحانی، گوینده رادیو ایران، برگزاری چهارمین دوره جایزه شعر زنان، نمایش «آرش ساد» و درگذشت برت استرن،...

۷ تیر ۱۳۹۲ نمایشگاه "دیوارهای شهر من" در گالری آرته گشایش می‌یابد.