نمایشگاه کتاب ابوظبی

در خاورمیانه جنگ‌زده، از دل بحران‌ها نویسندگان خوش آتیه‌ای برآمده‌اند که ادبیات عرب را جهانی می‌کنند. جایزه بوکر عربی...

رنسانس فرهنگی در جهان اسلام و ابن‌رشد به عنوان نشانه‌ای از تحول در پیش روی در مرکز توجه نمایشگاه...

عسگر آهنین -در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب ابوظبی نگاهی داریم به تلاش شاعران و نویسندگان فلسطینی برای بازآفرینی وطن...

کم و بیش همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه کتاب ابوظبی هم برگزار شد. نمایشگاه کتاب ابوظبی آیا می‌تواند...