نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال ۲۰۱۶

لیلا سیف - الیف شفق مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. او زنی‌ست با دو چهره: یک نویسنده عارف...