نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای برنامه کمک‌رسانی به عراق

جنین هنیس-پلاسچارت در شورای امنیت: این نگرانی وجود دارد که تنش بین آمریکا و ایران، عراق را در مسیر...