نمایندگان رسانه‌های آمریکایی

روحانی با اشاره به اینکه در سطح روابط ایران و آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل شده، تأکید کرد «هم‌چنان راه درازی...