نهادهای موازی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه یک نهاد تازه تاسیس است که به گفته نمایندگان مجلس قوه مقننه...

جلیل فقیهی - آیا سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، محرکی برای اصلاح قوانین، در جهت افزایش پاسخگویی و شفافیت نهادهای...

هیوا رضاپور−وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که «نخبگان باید با این وزارتخانه همکاری کنند» و مجلس به نقش اطلاعاتی سپاه...

مجید محمدی- خامنه‌ای دست‌هایش را پس از هر دولت چنان می‌شوید که گویی هیچ نقشی در ضعف‌ها، ناکامی‌ها و...