نوبل شیمی

آکادمی علوم سلطنتی سوئد جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۸ را به‌طور مشترک به جرج پی اسمیت، فرانسیس اچ آرنولد، دانشمندان...

جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷به ژاک دوبُشه از سوئیس، یواخیم فرانک از آمریکا و ریچارد هندرسون از بریتانیا تعلق گرفت.

کمیته نوبل سه برنده صدوهفتمین جایزه نوبل شیمی را در روز چهارشنبه ۷ اکتبر / ۱۵ مهر معرفی کرد.

ژان تیرول، استاد فرانسوی دانشگاه تولوز، نوبل اقتصاد ۲۰۱۴ را گرفت. او یکی از جوان‌ترین برندگان نوبل اقتصاد است که...

سه پژوهشگر از آلمان و آمریکا به خاطر ابداع «میکروسکپ فلورسنس»، نوبل شیمی را به دست آوردند. این میکروسکپ،...

در برنامه این هفته به معرفی برندگان نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی می پردازیم.