نوبل صلح 2015

هیأت چهارگانه گفت‌وگوی ملی تونس در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح ۲۰۱۵ طی پیامی بر «اولویت مطلق» در مبارزه...

در حالی‌که نام نامزدهای مطرحی برای دریافت نوبل صلح امسال اعلام شده بود، این جایزه به هیأتی از تونس...