نورالله عزیزمحمدی

ایرج مصداقی - در این نوشته به چند قاضی بازنشسته می‌پردازم که هزاران حکم قتل صادر کرده‌اند و امروز...

به گفته هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، ۳۰ درصد از کل قتل‌هایی که در ایران...