نوروز ۱۳۹۶

مردم تبریز در حیاط بازار تاریخی امیر در این شهر به پیشواز «نوروز بایرامی» می‌روند.