نوروز

نوروز از دیرباز در آذربایجان جایگاه فرهنگی ویژه‌ای در میان مردم داشت. در اتحاد جماهیر شوروی اما آذربایجانی‌ها از...

با سیما بینا به پیشواز نوروز می‌رویم. ترانه: «بیا بیا که نوروزه»، آهنگ محلی بیرجندی، تنظیم و شعر از...

وقتی بحث حاجی فیروز در