نوکيشان مسيحی

سارا رحیمی‌نژاد، مجید شیدایی، مصطفی

مأموران امنیتی ایران منزل دست‌کم

کشیش ورویر آوانسیان، از کشیشان

سعید عابدینی، کشیش و شهروند

همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی-

نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی،

پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای

یک منبع آگاه به کمپین

مصطفی (محمدهادی) بردبار، نو کیش

محمدرضا فرید، سعید صافی و

در حمله مأموران امنيتی به يک کليسای خانگی در شيراز دست‌کم ۱۰ نفر از نوکيشان مسيحی بازداشت شدند.


بنا...