نویسندگان هلندی

ویلم فردریک هرمانس- واقعیتی که توصیف می‌‌شود اهمیت ندارد، بلکه کسی که آن را توصیف می‌کند اهمیت دارد. انسان...

ویلم فردریک هرمانس- در دنیایی که انسان دیگر به نامیرایی اعتقاد ندارد، سرپناه را می‌شود فقط در «اسطوره‌ی...

دوستی دو نوجوان از دو نژاد متفاوت در متن تاریخ استعمار اندونزی. هلا هاسه، یکی از مهم‌ترین نویسندگان هلند...