نيجريه

گروه اسلام‌گرای بوکوحرام با حمله به شهری در استان «مايدوگوری» در شمال شرقی نيجريه، بیش از ۱۰۰ نفر...

در شرایطی که درگیری‌های مذهبی

پنج کشور عربستان، چاد، لیتوانی،

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای

در یک دهکده واقع در

کریس اولوکولاد، سخنگوی ارتش نیجریه

عظیم آقاجانی، عضو سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در