نيمفومانيا

«نیمفومانیا»، فیلم جنجال‌برانگیز لرس فنت تریر، کارگردان نام‌آشنای دانمارکی به شکل کامل در جشنواره فیلم برلین به نمایش درمی‌آید.