نگرانی خامنه ای

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بینش فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای را ستود و به دعوت او مبنی بر...

حاکمیت سیاست دوگانه فرهنگی‌اش را اعمال می‌کند: وعده گشایش و تداوم فروبستگی‌ها. در این میان تهاجم به کانون نویسندگان...