نگین بهکام

نگین بهکام - ریچارد تیلر، کسی که نوبل اقتصاد را برنده شد، چه کرده و چرا کارهایش برای تک‌تک انسان‌ها مهم...

"چشم انداز ۲۰۳۰" طرحی برای بزرگترین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ پادشاهی سعودی است. محور: ایجاد بزرگترین صندوق...

نگین بهکام- تا متصل نشدن بانک‌ها و موسسات ایرانی به شبکه سوئیفت، رفع تحریم‌های اقتصادی دستاورد بزرگی برای ایران...

وزارت آموزش و پرورش دوهزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و دولت می‌خواهد با خصوصی‌سازی آموزش از هزینه‌ها بکاهد....

عربستان همواره بازیگر اصلی بازار نفت بوده و از قدرتش برای پیشبرد اهداف سیاسی سود جسته؛ اینک ورق...

نگین بهکام - تصویری که اقتصاد نئوکلاسیک از انسان ارائه می‌دهد، همان انسان هومو اکونومیکوس است؛ انسانی که تصمیم‌هایش...