نیروهای ویژه استرالیا

این سربازان نتوانستند ثابت کنند در کشتار غیرقانونی غیرنظامیان در افغانستان دست نداشتند. فرمانده نیروی زمینی استرالیا خاطرنشان کرد...

رئیس نیروهای دفاعی استرالیا نتیجه تحقیقات درباره جنایت‌های گروهی از نظامیان این کشور در افغانستان را تأیید کرد.