نیروگاه خورشیدی مراکش

یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان واقع در صحرای ورزازات مراکش آغاز به‌کار کرد.