نیروی دریایی سپاه

پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه پاسداران هفت کشتی صیادی ترال جاسک را توقیف کرد. ناو سالار یکم پاسدار تیمور...

علی #فدوی، فرمانده نیروی دریایی #سپاه می‌گوید «#انقلاب» #جغرافیا ندارد. اگر #آمریکا، با خروج از #برجام #ایران را تحریم...

افسر فرمانده واحد ساحلی آمریکا که ۱۰ ملوان آن ۱۶ ساعت در ایران بازداشت بودند، برکنار شد. نیروی دریایی...

علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید تحرکات حدود ۶۰ شناورهای نظامی در خلیج فارس رصد می‌شوند و اگر...