نیلوفر جعفری

نیلوفر جعفری - تمام کشورها باید قوانین ویژه‌ای علیه اسیدپاشی تصویب کنند که در آن به طور خاص اسید...

عفو بین‌الملل مصاحبه‌هایی با زنان انجام داده که نشان می‌دهد زنان در توییتر طیف وسیعی از آزارها و...

نیلوفر جعفری - شواهدی که در نحوه بررسی پرونده‌های قضایی ایران وجود دارد نشان می‌دهند که سیستم قضایی ایران...

قدرت و دیکتاتوری والدین را به چالش بکشیم. توجه کنیم که فرزندان‌مان چه هستند، نه اینکه ما می‌خواهیم...

آدم موفق خوش شانس نیست او فقط یاد گرفته به سوی خواسته‌هایش حرکت کند و خودش را از...

نیلوفر جعفری- اینکه هر کاری را به درست‌ترین شیوه انجام بدهید، یک حسن است اما تلاش زیاد...