نیما محقق

فیلم «دفاع مقدس» داستان رضا، یک مرد ایرانی را روایت می‌کند که در جبهه، سربازان ایرانی ‌را به شهادت...