نیما راشدان

سایت «آپارات» بدیل «یوتیوب» است. برنامه «دید در شب» هم پربازتاب بوده. آیا چنین رسانه‌هایی شهروندی هستند؟ نیما راشدان...