نیکوتین

سیگارهای الکترونیک وسیله مناسبی برای ترک سیگار نیستند و به علت دارا بودن نیکوتین و روش استفاده مشابه سیگارهای...

ایرانیان سالانه حدود سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت مصرف سیگار هزینه می‌کنند. با این پول، قریب ۶۵...

چرا بعضی مواد اعتیاد‌آور است و دیگران نه؟ در یک مورد پژوهشگران اطمینان دارند، اشکال را نباید در شخصیت...