نیکولو مارکتی

بیژن روحانی - نیکولو مارکتی، باستان‌شناس ایتالیایی، در منطقه کارکمیش در سوریه، زیر چشم القاعده مشغول حفاری در ویرانه‌های...

نیکولو مارکتی، باستان‌شناس ایتالیایی و استاد دانشگاه بلونیا هم اکنون به همراه گروهش در منطقه کارکمیش در مرز ترکیه...