هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب شورای رهبری گفت که در قانون اساسی رهبری را از اول شورایی...

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید که گروه دولت اسلامی (داعش) در شرق ایران پایگاه زده است.

. به موجب حکم قضايی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه، هاشمی به دليل جرائمی از جمله...

نجات الله ابراهیمیان: هر کسی دلايلی واقعی و عينی دارد به جای اعلام از تريبون‌های عمومی به...

اکبر هاشمی رفسنجانی: «بمباران مرکز پ.ک.ک در شمال کردستان عراق در تحولات اين منطقه نيز مؤثر خواهد بود.»

هاشمی گفته که در انتخابات خبرگان اگر به اين نتيجه برسد که بايد کاندیدا شود، می‌آيد اما هشدار داده...

یک عضو مجلس خبرگان درباره اینکه اولین نفر چه کسی بحث شورایی شدن رهبری را در زمان انتخاب جانشین...