هاشم شعبانی‌ نژاد

از وضعیت دو فعال فرهنگی

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از خطر اعدام...