هتل کوبورگ

مقامات ایرانی پیشاپیش با اعلام هماهنگی در برگزاری «جشن هسته‌ای» و تبریک‌گویی، به استقبال توافق رفته‌اند اما وزیر خارجه...

نشست خبری وزیران خارجه ۱+۵ و ایران در ساعت ده و نیم سه‌شنبه به وقت وين برگزار می‌شود....

وزارت کشور اتریش و دادستانی سو‌ئیس تحقیقات در باره جاسوسی از محل مذاکرات هسته‌ای را شروع کردند. بدافزار...

وزیران خارجه ایران و آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر، نشستی دو ساعته در هتل "پاله کوبورگ" وین برگزار...