هدا گابلر، نمایش، احضار، وحید رهبانی

مدیر کل اداره کل هنرهای نمایشی گفت نمایش «هدا گابلر» مشکل قانونی نداشته و برای احقاق حقوق گروه نمایش...

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از احضار وحید رهبانی، کارگردان و عوامل نمايش «هدا گابلر» به دادسرا خبر داد.

 

دادستان...