هدر رفتن آب

بنا بر اعلام وزارت نیرو با مصرف بیش از حد منابع آبی کشور وارد تنش آبی شده است و...