هزینه بیمارستان ها

حمید رضایی- در واکنش به ماجرای باز شدن بخیه از چانه یک کودک در اصفهان، عبارت «بخیه‌کش» در بین...

در پی ماجرای بخیه نکردن صورت یک پسر چهار ساله در بیمارستان خمینی‌شهر اصفهان به‌دلیل آن‌چه بی‌پولی خانواده کودک...

دو تن از کارکنان یک بیمارستان دولتی واقع در خمینی‌شهر اصفهان که صورت پسربچه‌ای را بخیه زده بودند اما...

در بیمارستانی دولتی در خمینی‌شهر اصفهان، در حالی که صورت پسربچه‌ای را بخیه زده بودند، به‌دلیل ناتوانایی مالی خانواده...