هزینه تحصیل در آلمان

دانشجویان در آلمان به شیوه‌های گوناگون از پس تأمین مالی هزینه‌های زندگی برمی‌آیند اما ۸۶ درصد آنها از والدین...

آلمان در میان کشورهای اروپایی، اولین انتخاب ۶۱ درصد دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل است. متقاضی باید برای ویزای...