هزینه و درآمد خانوار

وضعیت اقتصادی در ایران روز‌به‌روز بدتر و تورم و گرانی بیشتر می‌شود. تورم در تیرماه سال جاری نسبت به...

براساس آمار رسمی، درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خردادماه سال جاری، ۸۳,۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین‌شده انتهای...

با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۸ هم اکنون باید حدود دو میلیون و ۷۰۰...

دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. دستمزد کارگران...

بانک مرکزی ایران از افزایش حدود ۱۲درصدی درآمد و هفت درصدی هزینه خانوارها در سال گذشته خبر داده. نکته...

هزینه تفریح خانوارهای دهک نخست درآمدی در یک دوره ۱۰ ساله نصف شده است. این گروه در سال ۵۷...

هزینه زندگی در ایران بیشتر شده. مسکن و مواد غذایی بیش از نیمی از بودجه خانوارها را می‌بلعد و...

گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی ایران از هزینه خانوارها متفاوت است. به روایت گزارش مرکز آمار خانوارهای شهری...

دولت می‌گوید نرخ بیکاری در یک سال گذشته کاهش یافته اما گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که یک...