هشام برکات

مقامات مصری قتل هشام برکات، دادستان عمومی این کشور در تیرماه سال جاری (ژوئن ۲۰۱۵) را به اخوان المسلمین...

هشام برکات، دادستان عمومی مصر، مردی که برای اعضای اخوان المسلمین احکام سنگینی صادر کرده بود، روز دوشنبه ۲۹...