هشدار امنیتی

وزارت اطلاعات علاوه بر تکذیب ارسال پیامک تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران، آن را مغایر مشی این وزارت‌خانه دانست.

چند نماینده مجلس ایران به فرستاده شدن پیامک تهدید‌آمیز برای برخی روزنامه‌نگاران واکنش نشان داده‌اند و خواستار مشخص شدن...

برای عده‌ای از روزنامه‌نگاران در ایران پیامی تهدید‌آمیز فرستاده شده است. فرستنده این پیام که در قالب پیامک به...