هفتاد و یکمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت

فاطمه اختصاری- در غرفه‌ ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت فقط کتاب‌های ایران‌شناسی برای توریست‌ها و کتاب‌های کودکان و کتاب‌هایی...

هفتادویکمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت سه‌شنبه ۲۳مهر افتتاح می‌شود و چهارشنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این دوره...