هفتمین کنگره جهانی باستان ‌شناسی

بیژن روحانی - هفتمین کنگره جهانی باستان‌شناسی با حضور بیش از هزار نفر از کارشناسان از هفتاد کشور جهان...