هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز درختکاری

روحانی که در هفته‌های اخیر به خاطر عملکرد دولت در بحران ریزگردها در خوزستان تحت فشار قرار داشت، در...