هفت میلیون علاف

حسن طائی می‌گوید هفت میلیون "بیکاره‌" داریم که نه شغل دارند، نه مهارت و به دنبال کار هم نمی‌گردند....