هفت تپه

به کارگران وعده داده شده بود که حقوق و پاداش و عیدی آنها تا پایان سال واریز می‌شود اما...

این کارگر پس از آنکه مسئولان اداری کارخانه پاسخی به خواسته‌اش ندادند، به زندگی خود پایان داد. او ...

پس از جلسه بین مدیریت کارخانه و کارگران معترض، کارفرما وعده داد تا بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت...

یکی از کارگران معترض می‌گوید که کارفرما به او و دیگر کارگران گفته است که دلیل این تعدیل نیرو،...