هلگا اشمیت

معاون وزیر خارجه ایران گفت که پس از نشست کمیسیون مشترک برجام «اطمینان بیشتری» برای حفظ این توافق حاصل...

هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سوئیس گفته است اتحادیه اروپا هر آنچه را که لازم...