همایون امیرزاده

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی ارشاد اسلامی اعلام کرده که هنوز کسی به ریاست اداره کتاب منصوب نشده است. علی جنتی،...

اختلاف بین عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و علی شجاعی صائین بر سر انتشار یک کتاب بالا گرفت....

ناشران از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. معافیت مالیاتی کتابفروشان هم در دستور کار قرار گرفته است.

شورای برنامه‌ریزی وزارت ارشاد اعلام کرد که نخستین مرحله طرح واگذاری سانسور کتاب به پنج استان کشور اجرا می‌شود.