هما سرشار

دو تکه دیگر از گفته‌های شعبان جعفری در مصاحبه با هما سرشار به گزینش رضا علامه‌زاده برای نشان دادن...

رضا علامه‌زاده - یکى از غریب‌ترین و بحث‌انگیزترین بازیگران تاریخ معاصر کشورمان مقابل میکروفن هما سرشار خاطراتی هم از...

از سال ۱۹۲۷ تا به امروز، در روزهای پایانی هر سال، هفته‏نامه‏ آمریکایی تایم به کسی که در آن...